Vystúpenie 24.11. v OC Laugaríciou

15.10.2018
Vystúpenie 24.11. v OC Laugaríciou

24.11. vystúpi detská veková kategória v OC Laugaríciou na akcii organizovanej SAD Trenčín.